» kompletní servis pro moderní bydlení
» bytová architektura
» konzultace zdarma

Rekonstrukce veřejných provozů

Při rekonstrukcí restaurací a dalších provozů, je naším hlavním měřítkem výsledná atraktivita pro budoucí hosty Vašeho podniku. Dalším zásadním vodítkem je finanční náročnost projektu a realizace, kterou se snažíme minimalizovat zvolenými pracovními postupy a využitím možností akcí a slev při nákupu mobiliáře. Zkušenosti, které máme nám umožňují dosáhnout žádoucího výsledku, při minimalizování nutných investic. Rovněž při návrhu využíváme vlastních zkušeností s provozem restaurace, tak aby dispoziční řešení umožňovalo co nejpraktičtější zhodnocení prostoru a hladký chod restaurace.

Postup realizace

1. Posouzení současného stavu

Schůzka s klientem, konzultace představ a možností přestavby. Posouzení stavu infrastruktury a dispozice objektu. Předběžný návrh řešení. Schůzka je nezávazná a zdarma.

2. Návrh řešení

Klient obdrží předběžný návrh řešení, úpravy dispozic, případnou změnu infrastruktury. Návrh je zdarma.

3. Projekt

Pokud se klient rozhodne pro navržené řešení, vypracujeme projekt, obsahující konkrétní změny rekonstruovaného objektu. Cena projektu je individuální a je domluvena předem, tak aby měl klient konkrétní představu. Projekt lze doplnit počítačovou vizualizací pro snadnější představu navrhovaného řešení. Cena vizualizace je opět stanovena, dle konkrétní náročnosti zpracování. Může obsahovat i možnosti vybavení mobiliářem a barevné provedení.

4. Realizace

Po odsouhlasení projektu a oboustranné dohodě se sjedná termín provedení rekonstrukce, včetně souvisejících prací.


Naše metody realizace

ČLENĚNÍ PROSTORU

Vychází z původní dispozice a potřeb budoucího provozu. Účelem navrhovaných změn je především snaha vytvořit atraktivní a praktické prostředí. Úpravy prostoru je nutné řešit individuálně především k finanční náročnosti zásadnějších zásahů do původní dispozice.

INFRASTRUKTURA

Nutné je posouzení stavu stávající instalace a změn, ke kterým dojde v návaznosti na nové využití prostoru. Pokud to situace umožňuje, snažíme se využít původních instalací.

OSVĚTLENÍ

Zaměřujeme se na vytvoření světelné atmosféry interieru poskytující intimní a přátelské zázemí. Kombinujeme několik možností osvětlení v závislosti na momentálním využití prostoru. Využíváme moderních možností světelné techniky k navození stylového prostředí vhodného k danému stylu restaurace.

MATERIÁLY

Snažíme se v maximální míře využívat přírodní materiály, především dřevo. Vhodnou kombinací materiálů, lze dosáhnout silného účinku atmosféry prostoru.

VYBAVENÍ

Zohledňujeme požadavky a představy zákazníka o budoucím stylu restaurace. S ohledem na tuto skutečnost vybíráme vhodné vybavení a doplňky tak, aby byl interiér stylový a jednotný. Sledujeme moderní trendy i klasická ověřená řešení. Můžeme vybrat jak cenově dostupné prvky nového mobiliáře, tak i starší vybavení. Vhodnou kombinací obojího lze dosáhnout originálních řešení, při snížení cenové náročnosti.

ZAHRÁDKA

Tam, kde je to možné, navrhujeme k uzavřenému prostoru restaurace možnost využití přilehlých ploch k vytvoření stylové zahrádky s využitím dřevěných prvků.


Náš cíl

Realizovat interiér s maximálním využitím jeho potenciálu, tak abychom dosáhli estetického prostředí přitahujícího zájem budoucích hostů. U restaurací můžeme nabídnout pomoc s uzavíráním smluv s budoucími dodavateli, tak aby byly maximálně výhodné pro provozovatele.