» kompletní servis pro moderní bydlení
» bytová architektura
» konzultace zdarma

Rekonstrukce soukromých prostor

Realizace interiéru s maximálním využití jeho potenciálu. Dosažení rovnováhy praktického užívání prostoru, společně s estetickým zážitkem, které takové bydlení poskytuje.

Postup realizace

1. Posouzení současného stavu

Schůzka s klientem, konzultace představ a možností přestavby. Posouzení stavu infrastruktury a dispozice objektu. Předběžný návrh řešení. Schůzka je nezávazná a zdarma.

2. Návrh řešení

Klient obdrží předběžný návrh řešení, úpravy dispozic, případnou změnu infrastruktury. Návrh je zdarma.

3. Projekt

Pokud se klient rozhodne pro navržené řešení, vypracujeme projekt, obsahující konkrétní změny rekonstruovaného objektu. Cena projektu je individuální a je domluvena předem, tak aby měl klient konkrétní představu. Projekt lze doplnit počítačovou vizualizací pro snadnější představu navrhovaného řešení. Cena vizualizace je opět stanovena, dle konkrétní náročnosti zpracování. Může obsahovat i možnosti vybavení mobiliářem a barevné provedení.

4. Realizace

Po odsouhlasení projektu a oboustranné dohodě se sjedná termín provedení rekonstrukce, včetně souvisejících prací.


Naše metody přístupu

ČLENĚNÍ PROSTORU

Vychází z původní dispozice a potřeb zákazníka (velikost rodiny, koníčky, pracovní zázemí). Úpravy prostoru je nutné řešit individuálně především k finanční náročnosti zásadnějších zásahů do původní dispozice.

INFRASTRUKTURA

Nutné je posouzení stavu stávající instalace a změn, ke kterým dojde v návaznosti na nové využití prostoru.

OSVĚTLENÍ

Zaměřujeme se na vytvoření světelné atmosféry interieru poskytující intimní a přátelské zázemí. Kombinujeme několik možností osvětlení v závislosti na momentálním využití prostoru.

MATERIÁLY

Snažíme se v maximální míře využívat přírodní materiály, především dřevo. Vhodnou kombinací materiálů, lze dosáhnout silného účinku atmosféry prostoru.

VYBAVENÍ

Sledujeme moderní trendy i klasická ověřená řešení. Můžeme vybrat jak cenově dostupné prvky nového mobiliáře, tak i starší vybavení. Vhodnou kombinací obojího lze dosáhnout originálních řešení, při snížení cenové náročnosti.


Náš cíl

Realizace interiéru s maximálním využití jeho potenciálu. Dosažení rovnováhy praktického užívání prostoru, společně s estetickým zážitkem, které takové bydlení poskytuje.